משחק חזירת פפה מנתח באינטרנט

                                  Little Pig Surgeon קחשמ

חזירת פפה מנתח (Little Pig Surgeon):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע