משחק כירורגיה יד באינטרנט

                                  Hand Surgery קחשמ

כירורגיה יד (Hand Surgery):


עובד באחד מבתי החולים של המדינה שאתה רגיל לזרם בלתי פוסק של אנשים שבקשו עזרה. החולה של היום הגיע עם כאבים ביד שלו ועכשיו הוא מחכה ל, וכשאתה אהיה מסוגל לעזור לו. כראוי בדוק את הקורבן ולעשות את כל המניפולציות הדרושות כדי לעזור להפחית את הכאב ולהקל על סבלו של האדם החולה.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע