משחק נארוטו נגד סאסקה באינטרנט

                                  Naruto vs. Sasuke קחשמ

נארוטו נגד סאסקה (Naruto vs. Sasuke):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע