משחק דאש קאש באינטרנט

                                  Cash Dash קחשמ

דאש קאש (Cash Dash):

.לויט היהי הזש ופצת לא ,ןכוסמ היהי ףסכל לויט .חתפתמה קוריה ןוויכל רובעלו םיליטהמ קמחתהל ,םידדצ המכמ הריי ךלש תינוכמה .תומר שמח שי קחשמה ,רלוד הרשע ףוסאל ,המרה תא םילשהל ידכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות