Ben 10: Race Against Time in Istanbul Park ליּפש

קרַאּפ לובנַאטסי ןיא טייצ ןגעק עסַאר :10 ןב (Ben 10: Race Against Time in Istanbul Park):

!ייז ןרינימילע וצ ןריבורּפ ןוא זלַאנַאמירק ןדישרַאפ רַאֿפ טָאטש יד ןיא עסַאר טעוו רע ס !טַייצ םעד טימ םַאטש ןַייז זישזדניירע ןוא רוּפש עסַאר יד וצ טייג רע ,ןופ קידוועגיוט !טַייצ ןרָאפמורַא קיכעלַייק רעדעי ןרעסעברַאֿפ טלָאוו סָאוו רָאפ ןוא סעיקב טוג רעייז ַא ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס