שפּיל די ראָוטיישאַן פון די דראָונז אָנליין

                                   Rolling Drones ליּפש

די ראָוטיישאַן פון די דראָונז (Rolling Drones):

.עבמָאב טלַא יד ןבָארגַאב Platforms ףיוא .טָאבָאר ַא ןיא עבמָאב ַא ףיורַא גנילוָאר ןוא עמרָאפטַאלּפ גניסודיר ,טָאבָאר יד ןופ רעטָאּפ .קַאמשעג רעדעי וצ יטַאונַאשזדני ןופ גנולקיווטנַא יד גנייילּפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס