שפּיל פאָן קיניגל אָנליין

                                   Bunny Flags ליּפש

פאָן קיניגל (Bunny Flags):

.ןָאפ רעייז ןּפַאכ וצ ןריבורּפ ןוא ץַאבַאר ןלַאפַאב ייז רעקי ילקיוו Fingers יּפמַאשזד - .גנוקידייטרַאפ יד וצ ןבייהנָא ץַאבַאר ןוא ןטייז ןעמענ וצ טַייצ ' ס סע ,םיאנוש ךעלטנ .סרעווָאט טַאבמַאק ןוא זנַאּפעוו לעיצעּפס טעוו ריא ,טַאבמַאק ןיא .סקיב ַא רעַייפ ןענעק ץַאבַאר ךיוא רעבא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס