Disney Cars Hidden Letters ליּפש

דיסניי קאַרס הידדען בריוו (Disney Cars Hidden Letters):

.Alphabet יד טנרעלעג רָאג רע זַא ןעמעלַא וצ ןזַייווַאב ןוא זליקס רעייז קעווַא ןזַייוו .שרעדנַא ץנַאג ןענעז ןכאז טקַאפ ןיא ,סרוק ןופ .רערעל יד טיווטוַא םיא ןפלעה וצ טעב ןיווקַאמ רעבירעד .סעסַאר ןיא לייטנָא ףיוא טָאברַאפ ַא ןופ םערָאפ יד ןיא ןרעטלע יד ןופ ףָארטש יד יוו טנ .תויתוא יד עלַא ןעניֿפעג וצ ךעלגעמ יוו דניוושעג יוו ,טעברַא ןייד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס