שפּיל נעאָן רידער אָנליין

                                   Neon Rider ליּפש

נעאָן רידער (Neon Rider):

.סלעעהוו ןַייז ןוֿפ וליֿפַא טמוק זַא רילָאק ןָאענ לקיצָאטָאמ סיורג ַא גניוויירד ,םַאטש ןָא .סעוורענ ןייד רעכיז טַאשטָאקעשטסָאּפ רוּפש סקעלּפמָאק ַא טימ טשימעג לקַאטקעּפס ןייש .געוו םעד ףיוא ןבַיילב ,סקַארט ןָאענ יד עלַא ןעמוקַאב

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס