שפּיל פּיקסעל ראַסינג אָנליין

                                   Big Pixel Racing ליּפש

פּיקסעל ראַסינג (Big Pixel Racing):

.סעסַאר עסַאר ןענעפע ַא ןעניֿפעג וצ ןוא טָאטש רעד םורַא ןרָאפמורַא טעוו ריא סע ףיוא ןו .ןישַאמ ןייד ןרעסעברַאֿפ ןענעק ריא ,ייז גניניוו טלָאמעד ןוא עסַאר יד גנוייגרעד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס