שפּיל גאַללאָווס אָנליין

                                   Gibbets ליּפש

גאַללאָווס (Gibbets):

.דגנַאכ ןענעז ןשטנעמ גניעערפ ןוא ,ץַאגרַאט טושּפ ףיוא טשינ רעבָא ירעשטרַא ןופ סעיקב .טייצ רעצרוק ַא ןיא סע ןָאט ןוא קירטש יד ןדַיינש וצ ןגיוב יד ןופ דעסַאעלער לַייפ ַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס