שפּיל מאַהדזשאָנג: די סמורפס אָנליין

                                   The Smurfs Mahjong ליּפש

מאַהדזשאָנג: די סמורפס (The Smurfs Mahjong):

.עבלעז יד ןבַיילק ןוא רָאּפ ַא ןעניפעג ייז ןפלעה ,רעדליב רעייז טימ סדרַאק יד עלַא ןפ .ערעדנא יד עלַא ןוא הגרדמ רעטשרע יד ךרוד ןייג ,סָאד ןָאט וצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס