Zombie vs Hamster ליּפש

זאָמביע ווס האַמסטער (Zombie vs Hamster):

.גנוגעווַאב = זיק וָארע .ןלַאפַאב = נעגטנער ןוא ז זיק .ןעורּפָא טשינ לעיצעּפס רעבָא ,טפַאשביל ריא ןרעטסַייגַאב לאז ץנַאּפַאסיטרַאּפ ,ליּפש ףמַאק ר .רענגעק טרעוו ַא זיא ייז ןופ רעדעי .רַאֿפ רעטסמַאה ַא רעדָא עיבמָאז ַא יוו ןליּפש וצ ייווצ זיולב ןריטקעלעס ?ףמַאק טסנרע ַא רַאֿפ טיירג ריא טסיב

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס