שפּיל 1 שטיוו ַא ןופ דניק אָנליין

                                   Child of a Witch 1 ליּפש

1 שטיוו ַא ןופ דניק (Child of a Witch 1):

.קוליח רעדליב לַאקינעדיי יד ףיוא ןעמוקַאב ,עטכישעג עווַאקישט ַא ןופ ןַאשייויניטנַאק .Carefully דליב יד גנירעדיסנַאק ,ןריבורּפ וצ ןבָאה ריא ,ןגרָאברַאפ ילרויקיס רעבָא ,ס .ייז ןעמענוצ ןוא דיישרעטנוא יד עטַייקלёשטס סוַאמ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס