שפּיל טיש פוטבאָל פֿאַר צוויי אָנליין

                                   Table Football for two ליּפש

טיש פוטבאָל פֿאַר צוויי (Table Football for two):

.לָאבטופ רעטויּפמָאק ַא גנייילּפ ןבייהנָא ןוא דנַיירפ ַא ןעמענ ,רעטעוו טכעלש ס סע ביוא .ללַאבסָאָאפ סעמַאג טבילַאב ערעייא עלַא ןופ עיּפָאק ץנַאג ַא טזייוו ליּפש סאד .רעליּפש עגר יד רַאֿפ ז ןוא א ןעלסילש יד ןוא רעליּפש ןייא וצ זיק לַייפ רוטַאיווַאלק י

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס