שפּיל Army Vehicles ןורּכז אָנליין

                                   Army Vehicles Memory ליּפש

Army Vehicles ןורּכז (Army Vehicles Memory):

CHRISTMASTRUCTURE ... .ROOMING. RELIABILITY ... RELAXATION. הכרב .ייז ףיוא סרַאק ןופ רעדליב טימ סדרַאק ןעמעננַיירַא טעוו ליּפש יד .ּפָארַא רעדליב ןגיל ןלעוו ייז .COMPLETE ASSOCIATION רעטלע דנַאשנעמרָאפַא יד ןופ גנונעפע יד ןופ גנ .טזייוו ןבעגעג ןייז טעוו ריא ןוא ןלעטשרַאפ יד ןופ ןדניוושרַאפ ןלעו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס