שפּיל קירבַאפ עציּפ קידייל אָנליין

                                   Idle Pizza Factory ליּפש

קירבַאפ עציּפ קידייל (Idle Pizza Factory):

.ַאציּפ ןופ ּפיט ןייא זיולב טגארט סע תעשב .ריא ןציטש טעוו יז רָאּפ רעטשרע יד ףיוא ,טנַאלַאט ַא טימ לטסעק םעד ןריפרַאפ טשינ טסל

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס