שפּיל ןורּכז טעקקירק ענַאנַאב גיצ ריזח אָנליין

                                   Pig Goat Banana Cricket Memory ליּפש

ןורּכז טעקקירק ענַאנַאב גיצ ריזח (Pig Goat Banana Cricket Memory):

.Friends ןופ טעטרַאווק קיברַאפ - טעקקירק ,ענַאנַאב ,גיצ ,ריזח .טעקקירק - רע ,ךרַאמ עּפורג - טעקקירק ,סעמַאג ואדיו רַאֿפ טַייצ ןעגנערברַאפ וצ סקייל .רָאּפ עבלעז יד ןקיטַייזַאב ןוא דלעפ יד ףיוא טרָאק יד ןענעפע ריא ביוא ןעז ןענעק ריא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס