שפּיל ןורּכז יקירָאקיק אָנליין

                                   Kikoriki Memory ליּפש

ןורּכז יקירָאקיק (Kikoriki Memory):

.ןורּכז לַאוסיוו ןייד ןריבורּפ טעוו סָאוו ליּפש ַא ןיא ייז טימ ןליּפש וצ ריא ןדַאל שַאי .תויתוא לַאקינעדיי ייווצ גנוייגרעד ,ןענעפע וצ ןריבורּפ ,טנעָאנ ייז ןעוו ,תויתוא י .ןעגנוכיירגרעד רעייז טימ תויתוא ענדָאמ לכַיימ ןוא זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס