שפּיל ןו רעטניוו יקירָאקיק אָנליין

                                   Kikoriki Winter Fun ליּפש

ןו רעטניוו יקירָאקיק (Kikoriki Winter Fun):

.םיא וצ ןעקניוו ןוא טוַייוויקסёלבָאּפ ילסַאיריטסימ יוזַא ןענעז ייז ,ןרעטש יד ַייב ןק .ץָארּפש סיורג ַא ןצינ סע רעטַאק גָאהעגדעה ןוא ןעלקערבעצ ןטעבעג ןוא סקסירעטסַא עטריז .םולח רעד וצ רעטנעענ וליֿפַא ,סגיּפ זישטנָאל ןריזינַאגרָא וצ Friends ןייד ףליה .ילפ יד ןופ רעיודעג יד ןרעסערגרַאפ וצ רעכיב ןוא ןלירב ,לטַייש ַא ןּפַאכ

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס