שפּיל ןַאשקעלַאק ץרַאה יקירָאקיק אָנליין

                                   Kikoriki Heart Collection ליּפש

ןַאשקעלַאק ץרַאה יקירָאקיק (Kikoriki Heart Collection):

.ַאשוינ ריזח ַא רַאֿפ טנַאלַאט ַא יוו ייז ןּפַאכ וצ ןעגנאגעג עשטָארק לגיניק ןוא רעצרעה ט .רעטּפָאקילעה ַא יוו ,רַאּפשנָא ּפָאק ןייז רעביא גניטייירק ,ןרעיוא גנַאל יד ןעיירד ילדַא .רעצרעה רעמ ןּפַאכ ןוא רעכעה ןכירק וצ ,גָאוו טכער יסנַאּפַאיקַא יד ייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס