שפּיל סלַאמינַא םרַאפ אָנליין

                                   Farm Animals ליּפש

סלַאמינַא םרַאפ (Farm Animals):

.דשזדַאל ןענעז ריא זַא סלַאמינַא טסיטויק יד וצ בוטש ריא ןוא ץַאלּפ רעסעב ַא ןיא ןגיל .ןבַיילק רעוו ןייק רעדָא ,עקשטַאק ,ריזח ,ףאש ,וק ַא ףיוא זיומ םעד טיג ריא לָאמַא ,ךַא .סדנוָאס ןייק זַאשילבַאּפ רעוו סיוא ןענעכער וצ ןענעק טעוו ,דרַאיטרָאק םרַאפ ןלעטשרָאפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס