Dino Puzzle  ליּפש

שינעטער ָאניד (Dino Puzzle ):

!דניק ןייק ןעיירפרעד טעוו ץַאבוָאר ָאניד גנוריסַאּפ גניטייסקי .ילַאושזדיווידני זלייטּפער קירָאטסיכירּפ וויטַאנעזירּפער רעדעי לַאטעמ ןופ ךעלקערב ןדנ .שינעטער געזבָאל ןעלמַאז וצ ןֿפרַאד ריא םעד רַאֿפ רעבָא ,ץַאבוָאר ,זרָאסַאנייד ןופ סלעדָאמ .דליב ַא ןעמוקַאב וצ שינעטער יד ןופ ךעלקערב רעלַאיגגנַאיירט יד ךַאמ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס