שפּיל טאָטעמס אַוואַקענינג אָנליין

                                   Totems Awakening ליּפש

טאָטעמס אַוואַקענינג (Totems Awakening):


.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ