Swordless Ninja ליּפש

נינדזשאַ אָן אַ שווערד (Swordless Ninja):

null !ףיורַא ןבעג טשינ טעוו דלעה דרעווש םעד ןָא וליֿפַא רעבָא ,דעש ןעלָאטס זיא דרעוו null .גנורעכעה רעטַייוו רַאֿפ ןייגכרוד ןזומ ריא עכלעוו ךרוד סלעוועל יד ןבַיילק טעו null .טַייצ סונָאב יוו טנוזעג יוו ,םיאנוש ןופ גנורעטשעצ רעד ,סניָאק ןוא סקעשזדבַא null .ּפעק ערעייז ףיוא ןעגנירּפש וצ גונעג זיא םיאנוש דרָאמ רַאֿפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס