שפּיל יבער שלאַכט אָנליין

                                   Super Fighters Rampage ליּפש

יבער שלאַכט (Super Fighters Rampage):

.סעמַאג ףמַאק סַאּפש טסרעמ יד ןופ רענייא .טסעגנָארטס יד זיא ייז ןופ סָאוו סיוא ןעניֿפעג ןוא טַייקרַאטש יד ףיוא Fighters יד ע .ליּפש םעד ןופ ףוס םעד וצ גניוויירד ןַייז טעוו סאוו דלעה ןייא רָאנ ןבַיילק וצ ןֿפרַא .רענלעז לַאסרעווינו ַא ןבַיילק וצ ןריבורּפ יוזַא ,ןעיצ טשינ ןָאט ריא טַייצ גנַאל ַא רַאֿפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס