שפּיל די הויפּט קאָריק אָנליין

                                   Master Blaster ליּפש

די הויפּט קאָריק (Master Blaster):

.סעלקיהעוו ענעדישרַאפ ןופ רעמונ סיורג ַא סקניל ןייז טעוו סע ווו ,ןיירעט טסָארּפ רע .ןקלָאוו שיטעטַאּפ ַא ןיא ייז רעק טעוו ריא ,סע ךרוד גניוויירד .ןישַאמ ןייד ןעיירד וצ ךעלגעמ יוו ןיילק יוו וצ גניירט ,סיורָאפ ןגארטעג ןייז וצ ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס