שפּיל אייז אַגע. פאַרטאָג פון דער דינאָסאַורס אָנליין

                                   Ice Age Dawn of the Dinosaurs ליּפש

אייז אַגע. פאַרטאָג פון דער דינאָסאַורס (Ice Age Dawn of the Dinosaurs):

.ושטַאקיּפ - 3 עגַא זייא ליּפש שימַאניד ןוא עווַאקישט רעייז .רעטקַארַאכ ןייז ןופ ןבעל םעד ןעוועטַאר וצ טכער יד ריא רָאנ ןוא ,סלַאמינַא קירָאטסיכי .גנַאגסיורַא םעד וצ ןעמוקַאב ןוא סקירט יד עלַא םורַא ןייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס