שפּיל צייט שוץ 3 אָנליין

                                   Age of Defense 3 ליּפש

צייט שוץ 3 (Age of Defense 3):

.גָאט םעד ןופ טַייצ ףָאס ןוא טפַאשלעזעג וויטימירּפ​​ ןופ עפוקט יד טניז זלַאטַאב ירעדנַאש .זנַאג ןישַאמ ןוא רעוועג ןיילק ןיא ןסקַאוו ילַאווַאשטנעווי טנַייפ יד טימ טכַאלש ןיא ן .רעטקַארַאכ ןרעדָאמ רעמ ַא ןיא סע גניּפָאלעוועד זַייווכעלסיב ,המחלמ ןופ זנַאּפעוו טימ ז .סניוו גנירעווייוונַא ןוא קיטקַאט ןינב ,זירָאטַארעט ןּפַאכ וצ ןדלעה ןייד ןקיש עטיב

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס