לזנופר יקחשמ רטנולפ

לזנופר יקחשמ רטנולפ

לכל נסיכה מאהב והוא רפונזל פלין. למען הנסיכה הוא יילחם עם עשרות חיילים פזורים שודדים להרוג את המכשפה, לשחרר את האהובה של כל כליאה. הוא לא יסרב לעזרתכם, וכך סלל את הדרך למשחקים מקוונים חינם סיפור מסובך רפונזל. קבל מוכן לפעולה, הרפתקה וסכנה. מגיב לאירועים בזמן ובקפיצה לפלטפורמות, לאסוף בונוסים ולהימנע ממפגש עם ביטחון. אתה יכול גם לשחק חידות או לצייר תמונה, ולתרגל התבוננות תמצא הבדלים.

הטוב ביותר לזנופר יקחשמ רטנולפ