הז לע הברה עדוי לולעתה קחשמ לותח

הז לע הברה עדוי לולעתה קחשמ לותח