משחק נהג משאית יד באינטרנט

                                  Hand trucker קחשמ

נהג משאית יד (Hand trucker):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע