משחק כוכבים עם מיטות נפרדות באינטרנט

                                  Twin stars קחשמ

כוכבים עם מיטות נפרדות (Twin stars):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע