משחק הגלידה של אמא באינטרנט

                                  Mama's Ice Cream קחשמ

הגלידה של אמא (Mama's Ice Cream):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע