משחק שמלה אדמונית פאי Equestria באינטרנט

                                  Dress Pinkie Pie Equestria קחשמ

שמלה אדמונית פאי Equestria (Dress Pinkie Pie Equestria):


אדמונית פאי הוא האופנה גדולה מאוד, היום היא רוצה שתהיה לי צדדים. כדי לעשות זאת, אתה יכול להתלבש יפה. אתה הולך לעזור לה? קח את העכבר וגרור את האובייקטים שאתה אוהב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע