משחק לפוצץ את הבניין באינטרנט

                                  Building Blaster קחשמ

לפוצץ את הבניין (Building Blaster):

.הסירה לש דיקפתב ךמצע תא תוסנל תונמדזהה תא ךל ןתיי הז הנהמו הפי קחשמ .ץוציפה לש חוכב יולת ,טימניד םולשת לש םיגוס השולש םנשי םכתושרל .היוצרה האצותה תא גישהל ידכ רשפאה לככ הליעי הרוצב םהב שמתשה .הלש רבעמל גייחל ךירצ התאש תודוקנ לש ילמינימה רפסמה תא םישל היהי המר לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות