משחק המלון של ג'יין באינטרנט

                                  Jane's Hotel קחשמ

המלון של ג'יין (Jane's Hotel):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע