The Avengers קחשמ

הנוקמים (The Avengers):

עזרה האופי שלנו להתמודד עם לא הכין אותו לבדיקות. אתה צריך לעזור לזהות את כל הפריטים הייחודיים, הרקע של שתי מסגרות כמעט זהות של הסרט ידוע לך. יש לך רק שלושה ניסיונות, כל אחד מהם ישרוף אם פתאום להשתבש. מצא את כל הפריטים הייחודיים יכולים להיות בסדר שונה. זמן יש לך קצת, אז להזדרז.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות