משחק איש - צפרדע באינטרנט

                                  Deep Diver קחשמ

איש - צפרדע (Deep Diver):

?רצואה תא אוצמל תאז לכבו יתימא ןקתפרה שגרומ הז יתמ ומכ .תילאוטריו םא םג ,תואיצמל ךלש תונוצרה תא םישגהל לוכי התא הזה קחשמב ,ןכמ רחאל .אבה בלשל רובעל ךילע היהי יכ םינוש םירבד םהיזח תא אוצמל איה ךלש המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות