Lego Monster Truck קחשמ

מפלצת משאית לגו (Lego Monster Truck):

נהג המכונית הצעצוע לגו יש לו זמן קשה, כי יהיה לו שיפור מתמיד בכישוריו. עכשיו יש צורך לאסוף עשר כוסות כסף שמושעות לאורך כל מסלול העיר. בלי העזרה שלך, זה לא יכול להתמודד עם המשימה, ולכן קיים הכרח הסיוע הידידותי שלך. ג'יפים לכוון אותו בכיוון הנכון ולאסוף את כל הגביעים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות