משחק סופר מריו סאנשיין באינטרנט

                                  Super Mario Sunshine קחשמ

סופר מריו סאנשיין (Super Mario Sunshine):

.הקזח הפשכמ - השדח תירב שי Bowser לבנה ותואב .תוזבנהו הרואמב הכיסנה םע ןומראל רבעו שמשה בנג קזח םסק תוירטפ תכלממ לע הטמל חו .יחצנה ךשוחה ןמ םלועה תא ליצהל תחא לעו ,הָכּובְמִמ רֵרְחַׁשְל יפוי ךלוה אוהו וירמ הרזע .ירקיעה ביואה םע ברקה תארקל תועבטמ ףוסאל ,םיביוא לע ץופקל ,םיצחה לוהינ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות