Red and Green קחשמ

אדום וירוק (Red and Green):

ירוק ואדום כדור נמצא במצב קשה שבו הם זקוקים לעזרה שלך. הם בגבהים שונים או בחללים שונים, ורק ירה על המטרה רק להיות מסוגל לעשות כך שיופיעו במיקומים הנדרשים. אז עם העזרה של העכבר אתה יכול להביא את האקדח ממש על היעד, שהוא הכרחי ורק אם אתה לייצר זריקה לכיוון שער. ליהנות מהמשחק לך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות