משחק Ninja כורה 2 באינטרנט

                                  Ninja Miner 2 קחשמ

Ninja כורה 2 (Ninja Miner 2):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע