Dress: Smurfetta קחשמ

שמלה: Smurfetta (Dress: Smurfetta):

קיוטי Smurfetta לא ראה את אחיו וחבריו ומתגעגע אליהם מאוד. כמה ימים לאחר מכן היא הולכת לבקר אותם מראש, ולכן מתחילה לאסוף פריטים שתהיינה לך לביקור. היא הרבה מה לאהוב, והיא לא יכולה לעשות את הבחירה הסופית. אולי אתה יכול לעזור לה בעניין זה קשה ולקבל החלטה משותפת.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות