משחק לצייר בארבי באינטרנט

                                  Draw My Barbie קחשמ

לצייר בארבי (Draw My Barbie):

בארבי כדי הפך אין צורך להיות אמן. כל התמונה מחולקת למספרים שצריכים להתחבר זה לזה באופן עקבי בשימוש בעכבר ועיפרון. בארבי היה דיגיטלי, אך התברר תמונה די חמודה, ורק כמה דקות.