משחק Escape from Rehab באינטרנט

                                  Escape from Rehab קחשמ

Escape from Rehab (Escape from Rehab):

.בר ןמז ךשמב הלפוט איה םש ,םוקישה תאפרממ טלמיהל ונלש בכוכה תרזע .תמלוה הניאש תוגהנתהו ,עורפ רעיש ,תונסכולמ םייניע - תניוזמ יתלב ןיעב תוארל ןתי .המצע הפקתהה תא םג ומכ ,הפקתהה םיעשופה תא ףודהל חטש םע .זיזהל ידכ םישמשמ םיצח

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות