Heat Rush USA קחשמ

חום הבהלה לארהב (Heat Rush USA):

מפתחים יצרו סימולטור זה מאוד ניסה במשך הגרפיקה, פסקול וכמובן משחק עצמו. אתה צריך לרכב על מגוון של שש עשרה שירים, שבו חוץ ממך גם יניעו אנשים רגילים שאינם נוטל חלק במירוץ. לכן, צובר יותר מהיר שביהיה קשה לעקוף מכוניות אחרות. אבל לאורך הזמן אתה תרוויח את החוויה ולהפוך את הצורך בשדרוג מכשיר. זה יקל על המעבר. מזל טוב במסע שלך!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות