War Against Irak קחשמ

המלחמה נגד עירק (War Against Irak):

אנחנו חייבים לשים קץ למלחמה בעיראק, אבל זה יצטרך להשקיע יותר מסתם קרב עם חיילי האויב אשר ידריכו אותך באש כבדה. כדי לשרוד, תצטרך לכוון ולפתוח באש מהר יותר את היריב. בטנקים ומסוקים כדי לשים על מנת להשמיד אותם כמה יריות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות