Tower Tank Destruction קחשמ

הרס טנק מגדל (Tower Tank Destruction):

בעתיד הקרוב , כאשר גורדי שחקים החלו לגעת ברקיע השביעי , הנבלים מחליטים להרוס אתבניין על ידי שליחתוטנקים רבי עוצמה. אתה צריך לקחת את העמדה האופטימלית ביותר כדי להרוס את הגלים של התוקפים מתכת אלה. ישנן אפשרויות רבותלרובים ומגדלי הגנה, יופיע סביבהרבה אויבים שאתה צריך להרוס בזמן,שיינתן לך נקודות ובונוסים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות