Jim Loves Mary קחשמ

ג'ים אוהב את מרי (Jim Loves Mary):

ג'ים ומרי נפגשו איכשהו בטעות והתאהבו ממבט הראשון. אבל הוריהם התנגדו למערכת יחסים כזו. ג'ים ומרי שלחו מכתבים לכל יונים אחרים ומינו את פגישה, מה שמעידים כל זמן מקומות חדשים. לעזור להם לקבל הגנה אל מול הוריהם ולהגיע לאצטדיון. במשחק הזה אתה יהיה מסוגל השתובב עם האהוב.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות